Czym jest audyt energetyczny?

Definicja audytu energetycznego

Mianem audytu energetycznego określana jest ekspertyza wykonywana w zakresie podejmowania i realizacji przedsięwzięć, które mają na celu zmniejszenie ilości zużywanej energii. Tym samym w wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego można zmniejszyć nie tylko ilość zużytej energii elektrycznej ale również koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej.
Przedmiotem audytu może być objęta całość energii, która jest wykorzystywana do celów grzewczych, oświetleniowych, procesów technologicznych czy procesów chłodzenia. Audyt energetyczny (gsenergia.pl) może obejmować również wybrane zagadnienia związane z energią elektryczną, czego przykładem może być np. audyt oświetlenia.

Cel audytu

Audyt energetyczny przeprowadza się w celu określenia ilości oraz struktury zużywanej energii. Na podstawie dokonanych ustaleń można wprowadzić konkretne zalecenia i rozwiązania organizacyjne, technologiczne czy formalne, które w przyszłości wpłyną na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Audyt energetyczny pozwoli ustalić również opłacalność poszczególnych założeń i działań oszczędnościowych.

Audytorzy, po przeprowadzeniu oględzin i wprowadzeniu zaleceń wystawiają świadectwa energetyczne. Przepisy prawa określają, jakie szczegółowe elementy powinien zawierać taki dokument. W przepisach znajdują się również szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co powinien zawierać audyt energetyczny.

Audyt energetyczny
Zobacz więcej na stronie Gsenergia.pl